Satın Almadan Önce metin2 Things To Know

Metin2sunucubilisim.com Al??veri? tarihü files denemek ba??rsakin 35 TL yat?rd?m ilk eksik vakit vasati dedi sonras?nda pazartesi sal? aral???nda ba?üstüne ar?tefsir me?gule at?yorlar kent üzerinden bir defa bildirimime bakm?yorlar ödeme bildirimi yapt?m onaylam?yorlar. 35 TL'nin ard?nda bile?ilim lakin hakk?m? helal etmiyor...Metin2 Sunucular

read more